Verjaring van pensioenvorderingen

De verjaring van pensioenvorderingen komt met regelmaat terug in rechterlijke uitspraken en ook in de juridische pensioenadviespraktijk. Werknemers stappen nu eenmaal niet snel naar de rechter voor het uitvechten van een pensioengeschil. Na einde van de arbeidsovereenkomst of na de pensioendatum ligt dat anders. Dan loopt de gewezen werknemer/gepensioneerde het risico dat diens pensioenvordering is verjaard en met lege handen staat. In deze bijdrage staat de verjaring van aan pensioen gerelateerde rechtsvorderingen centraal. Zie ook mijn artikel “Verjaring van pensioenvorderingen; een update

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws