Tegenstrijdige uitspraken over verjaring

Vorig jaar is Roel Veugelers in het artikel ‘Kan pensioen verjaren?’ (Pensioen Magazine, november 2009) ingegaan op de verjaringsproblematiek bij pensioenen. Toen kwam de vraag aan de orde wanneer pensioen opeisbaar is. Dat is namelijk van belang bij verjaring. Onlangs heeft zowel Hof Amsterdam als Hof Den Bosch daarover een uitspraak gedaan. Helaas spreken de uitspraken elkaar tegen.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws