Laffe wetgeving

In de Tweede Kamer is veel gediscussieerd over het recht op collectieve waardeoverdracht. Daar vond men dat het recht op collectieve waardeoverdracht in de Pensioenwet moest worden opgenomen. Maar minister Donner was van mening dat dit aan de markt moest worden overgelaten. Uiteindelijk is een laf compromis tot stand gekomen. Aan art. 25, lid 1, onder h is de volgende zinsnede toegevoegd: ‘De regeling kan geen uitsluiting van collectieve waardeoverdracht inhouden’.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: