Doorgaans geldt voor ouderdoms- en partnerpensioen een verhouding van 100:70. Deze verhouding wijzigt als de pensioenaanspraken collectief worden omgezet naar een hogere pensioenleeftijd. Door de aanspraken na omzetting te herschikken, kan deze verhouding behouden blijven, wat de uitlegbaarheid ten goede komt. Uitlegbaarheid kent wel een...

Per 1 januari 2014 ging de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar. In de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is een mechanisme opgenomen dat bij een stijging van de levensverwachting de pensioenleeftijd automatisch meestijgt. Dit maakte dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 alweer omhoog...

De Regeling voor waardeoverdracht moet worden aangepast op grond van de nieuwe pensioenfondsenrichtlijn (2016/2341). Roel Veugelers heeft tezamen met An van Damme (Claeys & Engels, Brussel) en Brian Buggy (Matheson, Dublin) een artikel geschreven over de gevolgen van de nieuwe pensioenfondsenrichtlijn voor de Nederlandse, Ierse en...