Over de wettelijke regeling voor medezeggenschap bij het wijzigen van pensioenregelingen bestaat veel onduidelijkheid. Daar is al veel over geschreven. Door de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen werd deze onduidelijkheid nog groter. Op 17 januari 2014 gaf staatssecretaris Klijnsma te kennen dat het...

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader van kracht. Op de site van de Eerste Kamer staat dat met deze wet wordt beoogd financiƫle schokken gespreid in de tijd - en dus gelijkmatiger - te verwerken. Dit draagt bij aan het realiseren...

Dankzij het lenteakkoord van voorjaar 2012 gaat de pensioenleeftijd per 1 januari 2014 naar 67 jaar. Ook moet per die datum de maximumopbouw worden verlaagd naar 2,15% voor middelloon en 1,9% voor eindloon. Dit betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast. ...

Gezien de aangekondigde kortingen en het voorstel om bestaande pensioenrechten in het nieuwe pensioencontract in te varen, is de kans groot dat er binnenkort veel meer pensioengeschillen ontstaan. Moeten die allemaal aan de kantonrechter worden voorgelegd of kunnen ze ook op een andere manier worden...

Volgens Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, hebben gepensioneerden een geringe kans als zij de pensioenkortingen aanvechten, waarvan de meeste per april worden doorgevoerd. Hij zegt (FD 1 januari) dat korten wettelijk is toegestaan en daarmee dus de weg voor korten is geplaveid....