129. Werkgeverspensioen en de WW-uitkering

Valt verrekening van de WW-uitkering met een werkgeverspensioen te voorkomen? In deze bijdrage in het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk nummer 4, juni 2021/SDU gaat Jeroen Los in op deze problematiek. De volledige bijdrage is te vinden in genoemd tijdschrift.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws