Bedrijfstakpensioenfondsen: zeg maar nee, deel 2

Over de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen bestaat in de praktijk veel discussie, zowel in als buiten rechte. De beoordeling of de werkzaamheden van een onderneming onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen, gebeurt in eerste instantie feitelijk door de werkgever en eventueel diens adviseur dan wel door het bedrijfstakpensioenfonds. Een eventueel geschil hierover kan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Discussie over de toepasselijkheid van de werkingssfeer kan verschillende oorzaken hebben.

In bijgaand artikel ‘Bedrijfstakpensioenfondsen: zeg maar nee, deel 2’, geschreven door Tim Zuiderman en Corine Hoekstra, wordt aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden nader ingegaan op discussies die kunnen ontstaan door een verschil in uitleg van de werkingssfeer.

Dit artikel is een vervolg op het in de zomer van 2018 verschenen artikel Bedrijfstakpensioenfondsen: zeg maar nee, dan krijg je er twee’, waarin vooral werd gefocust op de situatie waarbij twee verplichte bedrijfstakpensioenfondsen één onderneming aansluiten.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws