Bedrijfstakpensioenfondsen: zeg maar nee, dan krijg je er twee?

Overlap van werkingssferen bedrijfstakpensioenfondsen en dubbele aansluiting 

Belangrijk kenmerk van het Nederlandse pensioenstelsel is de verplichtstelling. Veel werkgevers krijgen ermee te maken. Het doel van de verplichtstelling is een bijdrage te leveren aan de verkleining van de zogenoemde witte vlekken: het percentage van de beroepsbevolking dat geen aanvullend pensioen opbouwt via de werkgever. Vanuit dat perspectief bezien kan een verplichtgestelde regeling een effectief instrument zijn om dit doel te bereiken. Maar wanneer dit stelsel ertoe leidt dat niet één, maar twee verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen menen dat een bepaalde activiteit van een onderneming onder hun werkingssfeer valt – ‘dubbele aansluiting’ – schiet het middel zijn doel voorbij. Het is in het belang van de praktijk om: (i) duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de vraag welke partij(en) verantwoordelijk is/zijn bij een dubbele aansluiting en (ii) een voor alle betrokkenen werkbare oplossing te vinden. Daarover meer in dit artikel.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws