Wijziging verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen PFZW en StiPP

De zomerperiode is door sociale partners in twee sectoren benut om een wijziging van de verplichtstelling voor deelname aan de desbetreffende bedrijfstakpensioenfondsen voor te bereiden. Het betreft de sector intramurale en/of extramurale zorg en de sector voor de personeelsdiensten. De verzochte wijzigingen zien op de werkingssfeer van respectievelijk Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten (StiPP). Een nadere toelichting van de voorgestelde wijzigingen bij PFZW en StiPP treft u hier aan.

Meer actualiteiten

  • De behandeling van het wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in de Eerste Kamer nadert zijn eindfase. Het voorstel wordt op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan en naar verwachting staat het vóór 2021 in het Staatsblad. De essentie

  • Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 28 september 2020 geïnformeerd over het toezichtkader tijdens de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel. De vrijstellingsregeling van 2019 wordt met een jaar verlengd ter voorkoming van korting

  • De zomerperiode is door sociale partners in twee sectoren benut om een wijziging van de verplichtstelling voor deelname aan de desbetreffende bedrijfstakpensioenfondsen voor te bereiden. Het betreft de sector intramurale en/of extramurale zorg en de

  • De belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de Miljoenennota worden in dit memo besproken. De meeste beleidswijzigingen zijn in een eerder stadium al aangekondigd. 

  • Kabinet en sociale partners hebben op vrijdag 12 juni 2020 een samenvatting van het nader uitgewerkte Pensioenakkoord bekend gemaakt. De gemaakte afspraken worden verder uitgewerkt in de Hoofdlijnennotitie, die later deze maand wordt verwacht. We heb

  • In april berichtte PensioenPro dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog lastige vragen openstaan. Een van die vragen is hoe de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. 

  • Intussen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, beter bekend als het Corona-virus, ook in Nederland geleid tot ingrijpende maatregelen die in ieder geval tot begin april duren. Deze maatregelen zullen voor veel werkgevers ook grote financiële gevo

  • We are very proud to announce that no less than three of our firm’s pension lawyers (and three of thirteen Ranked Lawyers in the Netherlands) are now listed in Chambers Europe 2020. See our Chambers reviews: Onno Blom has a "very strong reputation"

  • Hoewel het er vorig jaar lang naar uit zag dat de pensioenen bij een aantal pensioenfondsen (waaronder PMT, PME en ABP) in 2020 gekort zouden moeten worden, heeft de Minister op 19 november 2019 een regeling aangekondigd ter voorkoming van pensioenko

  • Geschillen, discussies en conflicten over pensioen. Het is ons dagelijks werk. Vaak duurt zo'n conflict lang, waardoor de kosten oplopen. Mediation kan dan een goed alternatief zijn.

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws