Wijziging verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen PFZW en StiPP

De zomerperiode is door sociale partners in twee sectoren benut om een wijziging van de verplichtstelling voor deelname aan de desbetreffende bedrijfstakpensioenfondsen voor te bereiden. Het betreft de sector intramurale en/of extramurale zorg en de sector voor de personeelsdiensten. De verzochte wijzigingen zien op de werkingssfeer van respectievelijk Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten (StiPP). Een nadere toelichting van de voorgestelde wijzigingen bij PFZW en StiPP treft u hier aan.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws