StiPP versus Care4Care: Hoge Raad kaatst bal van wetgever terug

Meer publicaties

  • In de Tweede Kamer is driftig gediscussieerd over alternatieven voor het invaren. Zo is een “ingroeivariant” voorgesteld door Agnes Joseph van NSC en pleit NSC voor deelnemersreferenda over invaren. E

  • Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen wijzigen ook de pensioenregelingen van werkgevers die zijn vrijgesteld van een wettelijk verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Die vrijgestelde pensioenre

  • Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zijn onder andere de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 juli jl. ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen in de Pensioenwet worden

  • ‘Casinopensioen’, ‘regelrechte diefstal’, ’stop de pensioenroof’. Al ver voor de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (‘Wtp’) klonken luide protesten tegen de wet van de zij de van werknemer

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws