Pensioenpremies. Werkgever wijzigt pensioenverzekering onder vigeur PSW, waarbij de “slapers” bij de oude pensioenverzekeraar achterblijven. Geschil over wie de kosten van de indexering – die volgen uit het toepasselijke pensioenreglement - moet betalen. Hof oordeelt dat de verrekeningsbevoegdheden uit de oude pensioenverzekeringsovereenkomsten in stand zijn...

Weduwe stelt dat de uitruil van nabestaandenpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen ongeldig is, omdat haar man haar handtekening op het formulier voor deze wijziging heeft vervalst. De vordering wordt afgewezen omdat Nationale-Nederlanden de pensioenverplichtingen aan Bpf Beroepsvervoer heeft overgedragen. Bpf Beroepsvervoer is niet gedagvaard, maar...