Weduwe stelt dat de uitruil van nabestaandenpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen ongeldig is, omdat haar man haar handtekening op het formulier voor deze wijziging heeft vervalst. De vordering wordt afgewezen omdat Nationale-Nederlanden de pensioenverplichtingen aan Bpf Beroepsvervoer heeft overgedragen. Bpf Beroepsvervoer is niet gedagvaard, maar...

Eisers stellen dat door onderscheid te maken tussen 56-minners en 56-plussers het ABP een direct leeftijdsonderscheid maakt en dat het ABP de gecreƫerde lasten op onrechtvaardige wijze verdeelt. De kosten voor het handhaven van de vervroegde uittredingsregeling voor 56-plussers, becijferd op 12 miljard euro, moeten...