Gerechtshof Amsterdam, 8 april 2014: Overlap werkingssfeer bedrijfstakpensioenfondsen

Meubelspuitbedrijf valt onder werkingssfeer besluit verplichtstelling Bedrijfspensioenfonds Schilders. Geen overlap met werkingssfeer Bedrijfspensioenfonds Meubel. Uitgangspunt is geen dubbele premiebetaling.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws