Verplichtstellingsbesluiten: helder als kristal of als koffiedik?

Zijn verplichtstellingsbesluiten kristalhelder? Volgens recente rechtspraak is dat niet altijd het geval. Tim en Corine behandelen in dit artikel van P&P actuele jurisprudentie en bieden praktische aanbevelingen voor opstellers van verplichtstellingsbesluiten om uitleggeschillen zoveel mogelijk te beperken.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws