Sinds 1 januari 2015 is de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader van kracht. Op de site van de Eerste Kamer staat dat met deze wet wordt beoogd financiƫle schokken gespreid in de tijd - en dus gelijkmatiger - te verwerken. Dit draagt bij aan het realiseren...