Pensioenrecht: Verplichte aansluiting bij PFZW

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 december 2019 geoordeeld dat eisende partij een werkgever is die verzekerde zorg verleend en om die reden onder de verplichtstelling van PFZW valt. Het enkele feit dat de vergoeding voor de verzekerde zorg loopt via een andere rechtspersoon, maakt niet dat de door eisende partij verrichte ondersteunende werkzaamheden niet als verzekerde zorg kunnen worden aangemerkt. De gevorderde verklaring voor recht dat eiser niet onder de verplichtstelling van PFZW valt, wordt afgewezen.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws