Heterogene pension fund governance?

‘Heterogeen’ is het nieuwe modewoord in pensioenland. De commissie-Frijns heeft het gezegd: ‘Pensioenfondsen vormen een heterogene groep’. Ook in de motie van Tweede Kamerlid Omtzigt c.s. van 13 april 2010 komen we het tegen. De koepels hebben daarom aangegeven dat er bij governance-modellen onderscheid moet worden gemaakt tussen bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen. In zijn brief van 23 maart 2010 sluit de minister van SZW zich daarbij aan: er dient sprake te zijn van meer dan één governancemodel.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: