De nieuwe norm: 70% modaal+

In 2011 krijgt een alleenstaande AOW’er € 1.067,47 en krijgen samenwonende AOW’ers ieder € 743,60 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag. Voor veel mensen is dit onvoldoende om in hun levensonderhoud te voorzien. Voordat het zover is, willen ze daarom graag weten hoe hoog hun aanvullend pensioen is. In het verleden viel dat nog wel uit te rekenen. Veel pensioenregelingen waren immers gebaseerd op 70% van het laatstverdiende loon, op te bouwen in veertig jaar. Maar die regelingen zijn inmiddels grotendeels vervangen door middelloonregelingen en premieovereenkomsten. Bij zo’n regeling is het stukken moeilijker te bepalen welk pensioen je zult ontvangen, mede vanwege diverse ingebouwde onzekerheden.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: