Vonnis van 6 juli 2005 van de rechtbank Maastricht: Geen verboden onderscheid bij gehanteerde franchises

Door het hanteren van een kostwinnersfranchise vanaf mei 1990 en een uniforme franchise vanaf 1 januari 2005 in de pensioenregeling, heeft het ABP geen verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt, zoals bedoeld in art. 12b eerste lid WGB.

Aldus gewezen door mr. drs. W.G.A.M. Veugelers, kantonrechter-plaatsvervanger en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: