Birthday kiss

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voorgesteld om de AOW exact op de 65e verjaardag te laten ingaan en niet meer op de eerste dag van de maand waarin deze verjaardag valt. Dit wordt kort aangeduid met de slogan ‘AOW vanaf verjaardag’. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het regeerakkoord om met ingang van 1 januari 2012 een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het kabinet om de overheidsfinanciën weer gezond te maken, zoals dat in fraaie bewoordingen wordt omschreven. Kortom: een bezuiniging.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: