Pensioenrecht: Hoge Raad 15 mei 2020 DHL tegen Pensioenfonds Vervoer

De Hoge Raad heeft op 15 mei 2020 uitspraak gedaan in de zaak van onze cliënte DHL tegen het Pensioenfonds Vervoer. Kort gezegd hoeft DHL over de jaren 2006 t/m 2009 geen pensioenpremie af te dragen over de onregelmatigheidstoeslag, omdat het Pensioenfonds bij DHL het gerechtvaardigd vertrouwen had gewekt dat dit niet hoefde. De Hoge Raad wees het daartegen gerichte cassatieberoep van het Pensioenfonds af. Het door DHL ingestelde cassatieberoep, gericht tegen het in rekening brengen van incassokosten, wees de Hoge Raad toe.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws