Roel Veugelers (Advocaat)

mr. R.J.G. Veugelers (1968)

Roel Veugelers is sinds 1992 advocaat. Hij startte zijn loopbaan in de ondernemingsrecht- en overnamepraktijk. Van daaruit is hij in het pensioenrecht terecht gekomen. Eind jaren negentig heeft hij bij Simmons & Simmons de pensioengroep opgezet. Daar was hij tot eind 2007 partner. Vervolgens heeft hij Veugelers Advocatuur opgericht, één van de fusiepartners van Blom Veugelers Zuiderman Advocaten. 

 

Roel  adviseert en procedeert over alle voorkomende pensioenrechtvraagstukken en geschillen. Hij is de pensioenadvocaat van verschillende pensioenfondsen, financiële instellingen en (internationale) ondernemingen. Roel is bij uitstek in staat heldere, creatieve en pragmatische adviezen en oplossingen te bedenken en te bereiken. Tevens treedt hij op als mediator, bindend adviseur en arbiter. Het is zijn uitdaging om bij complexe pensioenkwesties een oplossing te vinden, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Dat gaat hem goed af.

 

Roel Veugelers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

Hoofdrechtsgebied: Arbeidsrecht

Subrechtsgebied: Pensioenen

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieders geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Roel zeilt graag. Je kunt hem met zijn gezin tegenkomen in zijn boot op de Grevelingen. Eerst een mooi rondje Grevelingen zeilen en daarna overnachten bij één van de mooie eilandjes. Verder houdt Roel van hardlopen. Hij heeft wel eens een marathon gelopen. Daarnaast is hij onlangs gestart met golfles. Zo kan hij nog eens met zijn jongste zoon een rondje golfen.

Nevenwerkzaamheden

Roel is als redacteur verbonden aan Pensioen Magazine en publiceert voor dit blad geregeld vakinhoudelijke artikelen. Daarnaast treedt hij op als kantonrechter-plaatsvervanger. Roel is lid van de Adviescommissie Pensioenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Als lid van deze commissie adviseert hij over wetsvoorstellen inzake pensioenen en heeft hij van tijd tot tijd contact met kamerleden over wetsvoorstellen.  Roel is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht, de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) en de International Pensions and Employee Benefits Lawyers Association (IPEBLA). Zijn publicaties zijn opgenomen onder publicatie van deze website. Daarnaast geeft hij geregeld lezingen over pensioenrechtelijke onderwerpen in het binnen- en buitenland.

Werkzaamheden, publicaties en opleidingen

Benieuwd naar Roel zijn CV, publicaties en opleidingen? U treft deze aan via bovenstaande LinkedIn-link. Publicaties vindt u tevens terug op onze website.

Neem contact op met Roel

roel.veugelers@bvza.nl
(010) 232 70 60

Locatie

Kantoor Rotterdam