Bas Cammelbeeck (Lawyer)

mr. S.J. Cammelbeeck (1950)

Bas Cammelbeeck is gespecialiseerd in burgerlijk procesrecht en pensioenrecht. Sinds 1998 is het zwaartepunt van zijn praktijk verschoven van de algemene procespraktijk naar het pensioenrecht.

 

Bas heeft de Leergang Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevolgd en heeft de titel “certified pension lawyer”. Hij adviseert bij fusies en overnames. Daarnaast adviseert Bas ondernemingen en aantal ondernemingspensioen-fondsen, waarvoor hij, zo nodig, ook procedeert. Sinds 1991 geeft Bas les in het vak burgerlijk procesrecht aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Bas is in 1997 afgestudeerd aan de Universiteit van Groningen en dat jaar in dienst getreden bij het toenmalige Rotterdamse kantoor Nauta Lambert Blussé, één van de rechtsvoorgangers van NautaDutilh.

 

Bas Cammelbeeck heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

Hoofdrechtsgebied: Arbeidsrecht

Subrechtsgebied: Pensioenen

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieders geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Neem contact op met Bas

bas.cammelbeeck@bvza.nl
+31 (0)30 262 80 52

Locatie

Kantoor Utrecht