Tim Zuiderman (Advocaat)

mr. T.J. Zuiderman (1980)

Tim Zuiderman is sinds 2002 advocaat in het pensioenrecht en sinds 2011 partner bij Onno F. Blom Advocaten, één van de fusiepartners van ons kantoor. Hij helpt cliënten pensioenrechtelijke problemen op te lossen. Bij geschillen zoekt Tim ook naar gemeenschappelijke belangen van partijen voor een bestendige oplossing. Het doel is immers het probleem uit de wereld te helpen. Als dat niet onderling lukt weet Tim ook raad, want hij is gespecialiseerd in (stevig) procederen over pensioenzaken.

 

Tim staat onder meer werkgevers, pensioenuitvoerders en medezeggenschapsorganen bij. Zo heeft hij veel ervaring in adviseren en procederen over bedrijfstakpensioenfonds gerelateerde onderwerpen. Verder geeft Tim bijvoorbeeld strategisch advies aan pensioenuitvoerders over hun juridische positie (legal risk management).

 

Naast advocaat is Tim sinds 2019 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

Tim houdt het vooral praktisch en to the point. Hij geeft de cliënt een passend en persoonlijk advies, zodat die weet wat er moet gebeuren.

 

Tim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

Hoofdrechtsgebied: Arbeidsrecht

Subrechtsgebied: Pensioenen

 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieders geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

En verder… Is Tim buiten kantoor druk met zijn vijf kinderen. Om zijn hoofd leeg te maken maakt hij graag een tochtje op de motor, bij voorkeur in de Eifel. Ook is Tim als sportschutter bijna iedere week op de schietbaan te vinden. Hij is van die vereniging voorzitter van de Commissie van Beroep.

Nevenwerkzaamheden

Tim treedt regelmatig op als docent en cursuscoördinator op het gebied van pensioenrecht. Zo is hij docent pensioenrecht bij Grotius en OSR. Daarnaast is Tim lid van de Raad van Toezicht van de BOSgroep. Voorts publiceert hij met enige regelmaat in vakbladen over pensioen. Verder heeft Tim jarenlang een belangrijke rol gespeeld bij de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). Een forum voor pensioendeskundigen, dat ook door de politiek zeer wordt gewaardeerd. Van 2016 tot 2018 was hij voorzitter van de KPS. Ook is Tim lid (voormalig bestuurslid) van de VVP en lid van IPEBLA (International Pensions and Employee Benefits Lawyers Association), belangrijke specialistenverenigingen op pensioengebied.

Werkzaamheden, publicaties en opleidingen

Benieuwd naar Tim zijn CV, publicaties en opleidingen? U treft deze aan via bovenstaande LinkedIn-link. Publicaties vindt u tevens terug op onze website.

Neem contact op met Tim

tim.zuiderman@bvza.nl
(010) 232 70 60

Locatie

Kantoor Rotterdam