Weduwe stelt dat de uitruil van nabestaandenpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen ongeldig is, omdat haar man haar handtekening op het formulier voor deze wijziging heeft vervalst. De vordering wordt afgewezen omdat Nationale-Nederlanden de pensioenverplichtingen aan Bpf Beroepsvervoer heeft overgedragen. Bpf Beroepsvervoer is niet gedagvaard, maar...