Specialisten in pensioenrecht

Onze specialiteit is het pensioenrecht. Onze advocaten staan werkgevers, pensioenfondsen, verzekeraars, ondernemingsraden, Verenigingen van Pensioengerechtigden, accountants, actuarissen, advocatenkantoren, pensioenadviseurs én (oud-)werknemers bij. Door deze brede ervaring hebben wij een volledig overzicht van alle relevante aspecten van pensioen en de uitvoering daarvan, zodat wij onze dienstverlening naadloos op uw situatie aan kunnen passen. Bij pensioen en de uitvoering daarvan spelen met name arbeidsrecht, verzekeringsrecht, en fiscaal recht een belangrijke rol.

 

Daarnaast kunnen ook verbintenisrechtelijke, vennootschapsrechtelijke, familierechtelijke, bestuursrechtelijke en Europeesrechtelijke aspecten relevant zijn. Wij zijn thuis op al deze vakgebieden, voor zover zij een raakvlak hebben met pensioenrecht.

 

Het is onze uitdaging om complexe vraagstukken op een voor u duidelijke wijze uit te leggen. Daarbij zoeken we naar heldere en pragmatische oplossingen.

Procederen

Wij lossen uw pensioengeschillen bij voorkeur op zonder tussenkomst van de rechter. Als dat niet mogelijk is, staan onze advocaten u graag bij in een procedure. Wij hebben veel proceservaring en procederen regelmatig bij kantonrechters, rechtbanken gerechtshoven en de Ondernemingskamer.

Adviseren

U wilt een nieuwe governance structuur opzetten binnen uw pensioenfonds. U overweegt uw pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. U wilt overstappen naar een andere pensioenvorm. Voorbeelden uit de praktijk, waarbij wij u graag adviseren over de juridische aspecten van deze complexe processen.

Mediation

Vaak bestaat de behoefte om een geschil buiten de rechter om op te lossen, omdat een procedure te lang duurt of partijen de beslissing niet aan een derde willen overlaten. Wij zijn thuis in de verschillende vormen van geschillenbeslechting en treden regelmatig op als mediator, bindend adviseur of arbiter. Op verzoek nemen wij zitting in klachten-of beroepscommissies. Graag bespreken wij met u hoe uw geschil het beste wordt opgelost.

Recente werkzaamheden

Werkgevers

 • Adviseren over wijziging pensioenovereenkomst
 • Bemiddelen bij dubbele aansluiting verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling
 • Procederen tot aan de Hoge Raad over beëindiging uitvoeringsovereenkomst

Pensioenfondsen

 • Buy out en liquidatie van ondernemingspensioenfondsen
 • Begeleiden van pensioenfonds naar het buitenland
 • Governance

Verzekeraars

 • Adviseren over beëindiging uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ondernemingsraden / verantwoordingsorganen

 • Adviseren over wijziging pensioenovereenkomst

Werknemers en (Verenigingen van) pensioengerechtigden

 • Mediation over de pensioenregeling van een lid van de raad van bestuur, die door de werkgever (een internationaal scheepvaartbedrijf) niet juist was uitgevoerd.
 • Adviseren over streefregelingen

(Pensioen)adviseurs, accountants en advocaten

 • Regelmatig werken wij samen met andere professionals. Wij adviseren dan over specifieke pensioenrechtelijke of procesrechtelijke issues.

Overige diensten

Due diligence

De pensioenadvocaten van BVZA verrichten due dilligence-onderzoek bij overnames. Wij geven aan of op pensioenjuridisch gebied risico’s bestaan. Daarbij stellen wij teksten op voor de noodzakelijke bepalingen in de overnameovereenkomst met betrekking tot pensioengaranties en vrijwaringen.

Presentaties

Op aanvraag verzorgen wij presentaties en incompany trainingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over wat we voor u kunnen betekenen? Heeft u een zaak die u aan ons voor wilt leggen? We vertellen u graag meer. Neem contact met ons op via onderstaande telefoonnummers.

Kantoor Rotterdam: (010) 232 70 60

Kantoor Utrecht: (030) 262 80 52

Partner

Ius Laboris is a leading international employment law and employee benefit law alliance, combining the world’s leading employment, labour and pension firms.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.